Den svenska skolplikten

Ja, till att börja med är hären lite närmare titt på det svenska skolsystemet, och vad som gör det ganska unikt. En viktig sak att komma ihåg är att i Sverige har man vad som kallas för “allmän skolplikt”, vilket betyder att det i Sverige faktiskt är lag på att man måste gå i skolan! Det betyder i förlängningen att det till och med kan klassas som brottsligt att inte gå i skolan, och det äGalleryAlbumId2156319166r förstås ingen etikett man vill dra på sig under ett tidigt skede i livet.

Med det sagt måste man förstås också berätta att hela den svenska skolgången inte är belagd med skolplikt, utan att det epitetet endast är att förknippa med årskurserna 1 – 9, det vill säga att du enligt lag är skyldig att gå i skolan fram till och med årskurs 9. I förlängningen betyder det här att du vanligtvis är belagd med skolplikt från året du fyller sju till året du fyller 16 år, men den gränsdragningen kan givetvis variera en aning beroende på om du börjar i skolan lite extra sent eller tidigt, eller om du väljer att gå om något av åren.

Skolplikten har funnit i många, långa år och är till för att skydda barn och ungdomar, och garantera dem en grundläggande utbildning, betald av samhället. I förlängningen betyder det förstås att det är skattepengar som går till att garantera denna utbildning, så på sätt och vis är skolplikten också en samhällsförsäkring, som garanterar att alla barn och ungdomar i Sverige utbildas till en viss grundläggande nivå som i sin tur kan göra det möjligt för dem att få arbete och börja betala skatt själva.

Värt att nämna är också att gymnasiet inte är belagt med skolplikt, utan faktiskt är en helt frivillig del av den svenska grundutbildningen och det finns även andra skolformer.