Det svenska skolsystemet

I Sverige finns ett helt unikt skolsystem som faktiskt i sin struktur och sitt upplägg inte återfinns någon annanstans i världen. En långa grundläggande utbildning i kombination med skolplikt (som berättades mer om i föregående flik) ger en av världens mest utförliga utbildningar för de unga, och det är förstås någonting att vara oerhört stolt över och värna om.

Här är en närmare titt på hur det svenska skolsystemet är uppbyggt.

Grundskolan

Det första steget i den svenska utbildningen är förstås grundskolan. Den är uppbyggd i tre olika stadier:d-plus-school-letter-grade

  • Lågstadiet årskurs 1 – 3
  • Mellanstadiet årskurs 4 – 6
  • Högstadiet årskurs 7 – 9

Benämningen och kategoriseringen av dessa stadier har på senare år varit ändamål för diskussion, och de är nuförtiden att klassas som inofficiella benämningar, men är ändå behändiga för att sprida klarhet i hur grundskolan faktiskt är uppbyggd.

Hela grundskolan, och således lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet, är belagd med skolplikt, och alltså enligt lag någonting man som svensk medborgare är skyldig att genomföra. Man kan förstås ta sig igenom grundskolan utan att få betyg, eller med underkända betyg, men skolplikten råder icke desto mindre. För att ha möjlighet att ta sig vidare till gymnasiet måste man ha ett betyg från grundskolan.

Gymnasiet

Den svenska gymnasieskolan påbörjas med fördel året efter att man gått ut högstadiet, och alltså slutfört din grundskoleutbildning. Som tidigare konstaterats är gymnasiet inte belagt med skolplikt, men det är betydligt vanligare att man väljer att gå det än att man inte gör det. Nuförtiden finns en hel uppsjö av program med olika inriktningar, såväl teoretiska som praktiska, så att det nästan borde kunna klassas som vårdslöst att välja att avstå sin kostnadsfria gymnasieutbildning. I nästa flik tittar man närmare på just gymnasiet, så klicka dig vidare om du är intresserad av att lära dig mer om just detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *