Förälderns roll

En sak som är lätt att glömma bort är vad man som förälder ska komma ihåg att tänka på när 1200px-Heiwa_elementary_school_18man har ett eller flera barn i skolan. Visst, alla har själva gått i skolan en gång i tiden, och tänker sig säkert att de är experter på hur det fungerar. Men faktum är att väldigt mycket förändras i skolan, inte minst hur elever förhåller sig till varandra och sina lärare, och vilka sociala koder som är viktiga att följa. När det kommer till kritan är föräldrar ofta närmast dinosaurier i barnens värld, och det är därför oerhört viktigt att man tar en aktiv roll som förälder, och samtidigt har ett öppet sinne och är ödmjuk inför att man faktiskt inte vet vad ens barn går igenom i skolan varje dag.

Var intresserad

Det kanske allra viktigaste är att vara närmast envist intresserad av ditt barn och dess skolgång. Ställ frågor, men bli inte för påträngande. Du måste vara genuint intresserad, både av själva utbildningen, men också av ditt barns upplevelse av den, och även dess sociala liv.

Var lyhörd

Samtidigt som det är viktigt att vara intresserad är det också vitalt att du är lyhörd inför ditt barn. Om du bara ställer frågor och glömmer bort att lyssna är det lätt hänt att missa saker som du inte borde missa, och du kan lätt hamna i en situation där ditt barn drar sig undan och undviker att prata med dig om skolan och vännerna.

Se upp för varningstecken!

Barn mår dåligt! Nästan alla barn har det jobbigt i skolan, och vissa har det betydligt värre än andra. Många som far illa i skolan blir oerhört introverta, medan andra tar ut sin sorg och frustration på omgivningen. Försök minnas hur svårt det var att gå i skolan, och försök förstå varför ditt barn agerar så som han eller hon gör. Du behövs!