Hur en skola fungerar

Skolan är någontinschoolchildren-with-blackboard-background_1098-3524g som de flesta faktiskt tar för givet, utan att någonsin ägna någon större energi åt att försöka förstå. Skolgången är en naturlig del av uppväxten, och i och med att alla barn börjar så tidigt är det inte många som någonsin funderar över hur en skola faktiskt är uppbyggd och fungerar. För att försöka förklara hur en skolas organisation ser ut kan det vara bra att bryta ned strukturen i mindre enheter.

Styrelse/ledningsgrupp

Varje skola har förstås, som vilket annat företag eller vilken annan organisation som helst, en styrelse och/eller ledningsgrupp. Styrelsen kan vara densamma för flera skolor inom ett och samma geografiska område, ofta inom en kommun, eller inom en viss del av en kommun. Här fattas övergripande beslut om skolans drift, och en av personerna som sitter med är förstås skolans rektor.

Rektor

Rektorn är varje skolas högsta chef. Det är en operativ och administrativ tjänst som kan variera i exakt utförande, men som alltid innebär det yttersta ansvaret för skolans personal och dess elever. Rektorn är att likställa med ett vanligt företags VD.

Lärare

Vad skulle en skola vara utan dess lärare? Lärarna är förstås själva förutsättningen för att man ska kunna driva en skola överhuvudtaget. De finns alltid och i grundskolan har lärarna vanligtvis hand om flera ämnen var, medan de i gymnasiet allt som oftast är specialiserade på enbart ett eller ett par ämnen.

Administration

Bakom kulisserna i varje skola pågår också det administrativa arbetet. Det kan till viss del utföras av lärare, men om du tittar in på rektorsexpeditionen sitter säkerligen någon där som uteslutande arbetar med skolans administration och ekonomi.

Studenthälsa/studievägledning

Varje skola har också någon typ av studenthälsa. Det kan röra sig om en skolsköterska i grundskolan eller en studievägledare på gymnasiet. Någon typ av studenthälsa ska alltid finnas och det är hit eleverna ska vända sig med fysiska, sociala och psykiska problem.