Praktiskt eller teoretiskt program?

Gymnasiets nationella program är indelade i praktiska och teoretiska program. Den som läser ett praktiskt program får ett yrke med sig i bagaget, medan den som läser ett teoretiskt program är bättre förberedd för högre studier. Även den som läser ett praktiskt yrkesprogram kan läsa på högskolan, men den som läst ett teoretiskt program måste läsa på kommunala vuxenskolan för att tillägna sig ett yrke.

Alla studier idag har ett stort digitalt innehåll, och Aplexa har en guide där man kan hitta olika appar som kan vara bra att ha i plugget. I många skolor får eleven en egen dator eller iPad, och nästan alla har tillgång till en privat mobiltelefon.

De praktiska programmen är:

 • Barn och Fritid
 • Bygg och anläggning
 • El och energi
 • Fordon och transport
 • Handel och administration
 • Industriteknik
 • Naturbruk
 • Restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • Vård och omsorg

De teoretiska är:

 • Estet
 • Ekonomi
 • Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskap
 • Humanist

Det finns också inriktningar, som t. ex. juridik eller turism.

Den som väljer ett praktiskt program kommer snabbt ut i arbete och kommer förmodligen tjäna mer pengar under sin livstid än den som läser ett teoretiskt program. Det finns många arbetstillfällen för den som läser till ett yrke, och duktiga personer är mycket eftertraktade. En del områden har låga löner, medan andra har riktigt höga. En annan fördel är att man ofta har mycket praktik under skoltiden och får använda kroppen.

De teoretiska programmen passar den som tycker det är roligt att studera. Det kan ofta bli många helger och kvällar av studier, särskilt på det tyngre naturvetenskapliga programmet. Efter gymnasiet måste man studera vidare “för att bli något”, men den som läst klart ett teoretiskt program och inte vill plugga vidare kan ändå lätt hitta enklare jobb. De yrken som man så småningom får är ofta fysiskt lätta, och de som läser teoretiska program upplever sällan att kroppen är utsliten.