Teoretiska och praktiska ämnen

I både grundskolan och gymnasieskolan kan man göra skillnad mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar.

Teoretiska ämnen

En utbildnings teoretiska ämnen är normalt den största delen, i alla fall vad gäller den svenska grundskolan. När man kommer upp på gymnasiet finns det som sagt idag flera vägar att gå som är oerhört praktiskt betonade, men den absoluta majoriteten av gymnasieelever i Sverige får fortfarande en primärt teoretisk kid-with-tablet-youtube-kidsutbildning.

Med teoretiska ämnen menar man ämnen där kunskap införskaffas genom tillgodogörande av information – muntlig eller skriftlig. Det kan röra sig om svenska, engelska, matematik, samhällskunskap eller historia. Det dessa ämnen har gemensamt är att informationen du måste tillgodogöra dig för att klara kurserna är muntlig i form av lärarens föreläsningar, alternativt skriftlig i form av läroböcker. Tentamen kan vara både skriftlig och muntlig, även om de allra flesta teoretiska ämnen fortfarande övervägande har skriftliga provmoment.

Praktiska ämnen

Praktiska ämnen, till skillnad från teoretiska, är ämnen som är att förknippas med praktiska färdigheter som utförs med någon typ av fysisk aktivitet. Det kan vara så fysiskt betingad som idrott och hälsa, och samtidigt ha så lite med fysisk ansträngning att göra som syslöjd. Det dessa ämnen har gemensamt är att tentamen primärt sker genom uppvisning av någon form av färdighet, vilken man under kurstiden ges tillfälle att förbättra genom övning och repetition. Nuförtiden kan ett exempel på ett praktiskt ämne på gymnasienivå vara webbdesign. Här finns förstås också ett relativt stort teoretiskt element, och när detta blir tillräckligt stort kan det vara svårt att avgöra huruvida man talar om ett praktiskt eller teoretiskt ämne.

Hybrider

När gränsdragningen mellan det praktiska och teoretiska blir svår att göra kan man tala om en hybrid. Ett utmärkt exempel på detta är ämnet musik, där en del av utbildningen är teoretisk, och faktiskt också är en förutsättning för att man ska kunna lyckas med den praktiska delen.