Värdet av en gymnasieutbildning

När man har tragglat sig igenom sin grundskoleutbildning, vare sig man ville eller inte, kan det definitivt vara lockande att avluta sina studier och ge sig ut på arbetsmarknaden istället för att fortsätta på gymnasiet. Det här är nog en tanke som många tänker under de tidiga tonåren, och därför är det viktigt att förstå vad en gymnasieutbildning faktiskt betyder och har för värde i resten av livet.school_image

Att gymnasiet inte är belagt med skolplikt skickar på sätt och vis en signal om att det är ok att inte göra det, även om det i dagens samhälle är närmast stigmatiserat att välja att inte fullfölja en gymnasieutbildning. Samtidigt är information mer tillgänglig nu än någonsin, så den som vill lära sig någonting på egen hand har större möjlighet att göra så nu än någonsin förut. Även framgångsberättelser är lätta att komma över idag, och visst finns det många exempel på framgångsrika människor som hoppat av gymnasiet, eller inte ens påbörjat det till att börja med.

Viktigt att komma ihåg när man läser sådana berättelser är dock att den absoluta majoriteten av framgångsrika människor har fullföljt både en gymnasieutbildning och efterföljande universitetsstudier – det finns alltid en liten grupp undantag som bekräftar en regel, men om man vill vara på den säkra sidan är det bäst att bedöma sådana saker utefter vad en majoritet har valt att göra.

En annan sak som är viktig att komma ihåg är att de människor som lyckats ta sig till toppen av samhället utan en gymnasieutbildning kanske har gjort det trots att de inte gick gymnasiet, inte tack vare att de inte gjorde det. Med andra ord kanske de skulle lyckats lika bra eller ännu bättre om de faktiskt hade valt att gå gymnasiet – det är omöjligt att veta. En sak som är säker är dock att utbildning mycket sällan är någonting dåligt.